Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Patriarchát

Tlačiť
(Patriarchy)

Forma politickej moci, ktorú uplatňujú muži voči ženám.

Je jedným z najdiskutovanejších pojmov. Niektoré teoretičky ho ako vládu otcov nad ženami a mladšími mužmi situujú do starozákonnej histórie a na opis mužskej nadvlády v súčasnosti používajú termín systém pohlavia a rodu (Gayle Rubin). Carole Pateman však tvrdí, že s príchodom modernity patriarchát nezmizol, ale modifikoval sa do podoby fraternálneho patriarchátu – teda systému, v ktorom muži, viazaní bratským putom, uplatňujú moc voči ženám.

Sylvia Walby definuje patriarchát ako „systém sociálnych štruktúr a praktík, v ktorých muži ovládajú, utláčajú a vykorisťujú ženy“. V rozvinutých priemyselných spoločnostiach má patriarchát podobu analyticky oddeliteľných štruktúr, v ktorých môžu ženy rozlične účinkovať – práca v domácnosti (vykonávajú ju ženy a ich manželia si privlastňujú jej hodnotu); vzťahy v sfére platenej práce (ženy sú segregované do istých povolaní a sú horšie platené); štát (štátne inštitúcie ovládajú muži a legislatíva, ktorú tvoria, nezohľadňuje záujmy žien); násilie páchané na ženách; sexualita (muži majú kontrolu nad telami žien); kultúra.

V týchto súvislostiach sa hovorí o dvoch základných režimoch patriarchátu: o súkromnom a verejnom. Tak ako sa ženy vo zvýšenej miere presúvajú zo súkromnej do verejnej sféry, uskutočňuje sa v niektorých štruktúrach aj posun od súkromnej k verejnej forme patriarchátu.
JF, ĽK


Zdroje:
Alcock, P. - Erskine, A. - May, M. (ed.): The Blackwell dictionary of social policy. Blackwell, Oxford 2002, s. 176 – 177.
Aspekt 2/2000 – 1/2001, Patriarchát.
Jackson, S.: Feminist Social Theory. In: Jackson, S. – Jones, J. (ed.): Contemporary feminist theories. Edinburgh UP, Edinburgh 1998, s. 12-33.
Pateman, C.: Sexuálna zmluva. Aspekt, Bratislava 2000.
Walby, S.: Theorizing patriarchy. Basil Blackwell, Oxford 1990.


Naposledy upravené:
3. apríla 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i