Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Otcovstvo

Tlačiť
(Fatherhood)

Starostlivosť o dieťa a s ňou súvisiaci vzťah medzi mužom a jeho deťmi.

Otcovstvo označuje v úzkom zmysle biologický vzťah muža a jeho detí, no podstatné sú jeho ďalšie spoločenské a právne aspekty. Súčasne s oddelením súkromnej a verejnej sféry v procese industrializácie muži čoraz častejšie odchádzajú do zamestnania mimo domova a ich rola v rodine začína byť striktne definovaná ako rola živiteľa. Od konca 19. storočia zasahuje do rodiny mnohými spôsobmi štát a úloha otca v rodine sa redukuje najmä na ekonomickú.
Tradičný model otcovstva sa definuje v protiklade k idealizovanej predstave materstva a otcov zvyčajne charakterizuje ako neprítomných, vzdialených, bez silnejšej citovej angažovanosti vo vzťahoch s deťmi. Novšie prístupy k otcovstvu vychádzajú z presvedčenia, že prítomnosť otca pri výchove prináša zvýšenie kvality života tak detí, ako aj mužov/otcov. Nezanedbateľným faktorom je skvalitňovanie partnerských vzťahov medzi rodičmi, ktorí sa rovnomerne delia o výchovu detí (s dôrazom na spoločné prežívanie každodennosti). Významným prínosom pri vytváraní podmienok pre „nové otcovstvo“ by mohol byť taký prístup štátu, ktorý by podporoval a motivoval mužov v ich prístupe k rodičovstvu.
MB, red.


Zdroje:
Bosý, D. – Brndiarová, A.: Rozdielne očakávanie mužov a žien od úlohy otca v rodine. Nepublikovaný materiál 2001.
Bunčák, M.: Jednokariérové alebo dvojkariérové manželstvo? Postoje k deľbe rôl v rodine. In: Mozaika rodiny. Bratislava 2001.
Phares, V.: Conducting nonsexist research, prevention, and treatment with fathers and mothers: A Call for change. In: Psychology of Women Quarterly 20, 1996, s. 55–77.
Badinter, E.: XY. Identita muža. Aspekt, Bratislava 1999.


Naposledy upravené:
14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i