Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Politika tela

Tlačiť
(Body politics)

Zapojenie tela a ľudského života do sféry politiky a spravovania spoločnosti a jeho konštituovanie prostredníctvom nich.

Feministická teória chápe telo ako miesto sociálnych, politických, kultúrnych a geografických zápisov, ktoré ho vytvárajú a spolukonštituujú. Telo teda nikdy nie je biologickou danosťou, ale predmetom rozličných intervencií.
Francúzsky filozof Michel Foucault v Dejinách sexuality I. opísal vstup tela a života do politiky a vytvárania poznania o ňom v 18. storočí. Telo jednotlivcov sa vtedy na jednej strane stalo predmetom rozličných disciplinujúcich úkonov v inštitúciách, na strane druhej začínajú byť telá jednotlivcov regulované ako súčasť populácie.
Aj feministická kritika v diskusiách o politike tela analyzuje najmä disciplinovanie ženských tiel ako tiel stelesňujúcich ideálnu ženskosť v zmysle dekoratívnosti a zapojenie ženských tiel do procesov ľudskej reprodukcie. S tým súvisia aj témy, kde sa politika tela diskutuje najintenzívnejšie: sexuálne a reprodukčné práva, pornografia, materstvo, prostitúcia, násilie páchané na ženách.
ĽK


Zdroje:
Aspekt 2/1997, Ženské telo I.
Aspekt 3/1997, Ženské telo II.
Foucault, M.: Dějiny sexuality I.: Vůle k vědění. Herrmann a synové, Praha 1999.
Wolf, N.: Mýtus krásy. Aspekt, Bratislava 2000.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i