Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Queer

Tlačiť
(Queer)

Označenie všetkých tých, ktoré a ktorí vzdorujú poriadku dvoch pohlaví a povinnej heterosexuality.

Pojem queer sa z hanlivého označenia (nenormálny, divný, bláznivý, podozrivý, falošný, ale najpriliehavejšie teplá, teplý) pretransformoval na pozitívne určenie politických subjektov.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=115">identity tých, ktorí narúšajú heterosexuálny poriadok spoločnosti. Podľa teoretičky Annemarie Jagose by nemal byť používaný ako „retrospektívny a transhistorický deskriptor“ nehetoresexuálnych politických subjektov.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=115">identít, ale mal by označovať práve kultúrne, historické, spoločenské formácie sexuality koncom 80. rokov a v 90. rokoch 20. storočia, hoci koexistoval napr. s pojmom gej už v 30. rokoch 20. storočia. V 80. a 90. rokoch 20. storočia sa pod názvami Queer Nation alebo ACT UP aktivizovali rôznorodé nové sociálne hnutia obhajujúce záujmy ľudí s neheterosexuálnymi identitami. Queer hnutie je otvorené afiliáciám s heterosexuálmi a heterosexuálkami, sympatizujúcimi s gejskou a lesbickou politikou, ktorí však na zapojenie do nej nemusia prejsť testom „správnej“ sexuálnej orientácie. Podľa jednej z teoretičiek ustanovujúcich queer teóriu, Judith Butler, queer nemá byť vylučujúcou, raz navždy danou identitou - „nemusíš byť gej, nemusíš byť lesba, nemusíš byť ničím, nie je to otázka bytia, nie je to otázka identity“.
Pojem queer umožňuje oslobodiť sa od zjednodušených nálepiek pohlavnej identity a sexuálnej orientácie a prináša širší repertoár konania a emocionálneho prežívania.
ĽK


Zdroje:
Butler, J.: Bodies that matter: On the discursive limits of “sex“. Routledge, New York 1993, s. 226.
Jagose, A.: Queer theory: An introduction. New York University Press, New York 1996.
Kobová, Ľ.: Pokusy o jej život: K tematizáciám subjektu vo feministickej filozofii. In: Aspekt 1/2003-2004, Príbehy žien.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i