Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Queer

Tlačiť
(Queer)

Označenie všetkých tých, ktoré a ktorí vzdorujú poriadku dvoch pohlaví a povinnej heterosexuality.

Pojem queer sa z hanlivého označenia (nenormálny, divný, bláznivý, podozrivý, falošný, ale najpriliehavejšie teplá, teplý) pretransformoval na pozitívne určenie identity tých, ktorí narúšajú heterosexuálny poriadok spoločnosti. Podľa teoretičky Annemarie Jagose by nemal byť používaný ako „retrospektívny a transhistorický deskriptor“ nehetoresexuálnych identít, ale mal by označovať práve kultúrne, historické, spoločenské formácie sexuality koncom 80. rokov a v 90. rokoch 20. storočia, hoci koexistoval napr. s pojmom gej už v 30. rokoch 20. storočia. V 80. a 90. rokoch 20. storočia sa pod názvami Queer Nation alebo ACT UP aktivizovali rôznorodé nové sociálne hnutia obhajujúce záujmy ľudí s neheterosexuálnymi identitami. Queer hnutie je otvorené afiliáciám s heterosexuálmi a heterosexuálkami, sympatizujúcimi s gejskou a lesbickou politikou, ktorí však na zapojenie do nej nemusia prejsť testom „správnej“ sexuálnej orientácie. Podľa jednej z teoretičiek ustanovujúcich queer teóriu, Judith Butler, queer nemá byť vylučujúcou, raz navždy danou identitou - „nemusíš byť gej, nemusíš byť lesba, nemusíš byť ničím, nie je to otázka bytia, nie je to otázka identity“.
Pojem queer umožňuje oslobodiť sa od zjednodušených nálepiek pohlavnej identity a sexuálnej orientácie a prináša širší repertoár konania a emocionálneho prežívania.
ĽK


Zdroje:
Butler, J.: Bodies that matter: On the discursive limits of “sex“. Routledge, New York 1993, s. 226.
Jagose, A.: Queer theory: An introduction. New York University Press, New York 1996.
Kobová, Ľ.: Pokusy o jej život: K tematizáciám subjektu vo feministickej filozofii. In: Aspekt 1/2003-2004, Príbehy žien.


Naposledy upravené:
14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i