Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Reprodukčná činnosť

Tlačiť
(Reproductive activity)

Reprodukcia ľudského rodu, spätá s rodením detí a starostlivosťou o ne. Práca v oblasti reprodukcie nie je podmienená biologicky – ako sa často zvykne zjednodušene predpokladať, ale predovšetkým sociálne. Rodová rovnosť sa vymedzuje o. i. aj mierou rozdelenia tejto práce medzi ženami a mužmi.
V širšom chápaní je reprodukčná činnosť akákoľvek práca, ktorá smeruje k zabezpečovaniu každodenných potrieb a funkcií rodinného spoločenstva, resp. domácnosti.
JF


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. UNIFEM, Kazachstan, damira.santbareva@undp.org

Naposledy upravené:
14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i