Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodové štúdiá

Tlačiť
(Gender studies)

Interdisciplinárne vedecko-výskumné štúdiá skúmajúce význam rodu v kultúre, spoločnosti a vede.

Rodové štúdiá sa usilujú o integráciu perspektívy rodu do rozličných spoločenskovedných disciplín so zámerom ich obohatenia o nové témy, prístupy, výsledky. Vychádzajú pritom z metodologických prístupov vypracovaných vo feministických teóriách. Ako smer akademického štúdia, etablovaný v krajinách západnej Európy a USA, využívajú svoje interdisciplinárne postavenie, ktoré v mnohom čerpá z tradície ženských štúdií ustanovovaných v 70. a 80. rokoch na severoamerických univerzitách. Zameriavajú sa na skúmanie vzťahov medzi rodmi a predovšetkým na kultiváciu kritického sociálneho myslenia z rodového pohľadu.

Rodové štúdiá v súčasnosti existujú na mnohých významných univerzitách vo svete a významnou mierou prispievajú k posilňovaniu rodovej demokracie. V júni 2001 bolo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave založené Centrum rodových štúdií ako prvá inštitúcia tohto druhu na akademickej pôde v rámci Slovenskej republiky. Tento interdisciplinárny program nadväzuje na desaťročnú tradíciu podobne orientovaných pedagogických a výskumných aktivít, ktoré sa realizovali na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v spolupráci s odborníčkami a odborníkmi iných disciplín.
ĽK, ZKZdroje:
Braun, Ch. von – Stephan, I. (ed.): Gender Studien: Eine Einführung. Verlag J. B. Metzler, Stuttgart – Weimar 2000.
Kiczková, Z.: Úvod do feministických štúdií. In: Aspekt 1/1998, Myslenie žien, s. 298-304.
Wöhrer, V.: Feministický výskum a rodové štúdiá na Slovensku. In: Aspekt 1/2003-2004, Príbehy žien, s. 192-194.


Naposledy upravené:
14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i