Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Sklený výťah

Tlačiť
(Glass escalator)

Označuje zastávanie vyšších pracovných pozícií a proces rýchlejšieho kariérneho postupu mužov vo feminizovaných povolaniach a sektoroch, napr. v školstve či v zdravotníctve. Na rozdiel od žien, ktoré sa pri postupe na vyššie pozície stretávajú s prekážkami (a narážajú na sklený strop), muži vo feminizovaných povolaniach sa stretávajú s tlakom na to, aby vo svojej kariére postupovali vyššie. Na to, aby zostali na rovnakej pracovnej pozícii, musia vynaložiť isté úsilie. Inak ich sklený výťah – neviditeľné tlaky a podpora vyplývajúce z existujúcich rodových noriem a rodových stereotypov – „vyvezú“ do vyšších pracovných pozícií.

Výskum organizácie EsFem napríklad zistil, že v roku 2009 v strednom odbornom školstve bolo v pedagogickom zbore 34,7 % učiteľov a 63,3 % učiteliek. Pomer na riadiacich pozíciách bol ale opačný – z celého počtu osôb v nich bolo 56,9 % riaditeľov a 43,1 % riaditeliek. Tento nepomer bol ešte väčší na pôdohospodárskych a veterinárnych, na priemyselných a technických, na umeleckých školách a školách umeleckého výtvarníctva.

ĽKZdroje:

Bosá, M. – Filadelfiová, J. (eds.): Riaditelia a učiteľky. Rodová nerovnosť a rodová segregácia na stredných odborných školách. EsFem, Bratislava / Prešov 2009.

Williams, C. L.: The glass escalator. Hidden advantages for men in the „female“ professions. In: Social Problems, 1992, s. 253 – 267.Naposledy upravené:
piatok 4. júla 2014

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i