Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Inštitucionalizovaná diskriminácia

Tlačiť
(Institutionalized discrimination)

Skutočnosť, že určitá organizácia uplatňuje na úrovni celku a na individuálnej úrovni dovolí uplatňovať v prostredí svojej inštitúcie procesy, postoje a správanie ovplyvnené predsudkami, neznalosťou a stereotypizáciou (pozri rodové stereotypy), čo bráni presadzovaniu rovnosti príležitostí.
JF


Zdroje:
Alcock, Pete - Erskine, Angus - May, Margaret (ed.): The Blackwell Dictionary of Social Policy. Oxford, Blackwell Publishers Ltd. 2002, s. 76.

Naposledy upravené:
25. novembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i