Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Inštitucionalizovaná diskriminácia

Tlačiť
(Institutionalized discrimination)

Skutočnosť, že určitá organizácia uplatňuje na úrovni celku a na individuálnej úrovni dovolí uplatňovať v prostredí svojej inštitúcie procesy, postoje a správanie ovplyvnené predsudkami, neznalosťou a stereotypizáciou (pozri rodové stereotypy).Príkladom inštitucionalizovanej diskriminácie je napr. také pravidlo čerpania grantových prostriedkov na výskumnú činnosť, ktoré neumožňuje osobám na rodičovskej dovolenke prerušiť čerpanie časovo obmedzeného grantu po dobu rodičovskej dovolenky. Ďalším príkladom je napr. rezidenčná segregácia rómskych obyvateľov od ostatných obyvateľov.

JF, ĽKZdroje:

Alcock, Pete - Erskine, Angus - May, Margaret (ed.): The Blackwell Dictionary of Social Policy. Oxford, Blackwell Publishers Ltd. 2002, s. 76.Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i