Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Androcentrizmus

Tlačiť
(Androcentrism)

Nadvláda mužskej perspektívy. Vo feministickej kritike (pozri feminizmus) sa vymedzuje ako jednostranná a nereflektovaná orientácia v nastoľovaní otázok, ako aj v interpretácii seba a v chápaní sveta. Jednostrannosť tohto prístupu spočíva v tom, že vychádza z mužskej perspektívy, ktorú považuje za určujúcu, hlavnú a rozhodujúcu.

Kým sexizmus podceňuje a znevažuje (spravidla ženy) otvorene, androcentrizmus rodové rozdiely zneviditeľňuje, je rodovo slepý. V patriarchálnej spoločnosti (pozri patriarchát) sa štrukturálne prejavuje napríklad v inštitúciách, ktoré sú deklarované ako univerzálne, a pritom skryto alebo otvorene kontrolujú ženy. Kritika androcentrického prístupu vychádza z rozpoznania skutočnosti, že mužské myslenie sa pokladá za reprezentáciu univerzálne ľudského a že existujú mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa udržiava nadradenosť mužov nad ženami a mužská skúsenosť sa vydáva za normatívny štandard.
ZK


Zdroje:
Klinger, C.: Dva kroky vpred, jeden vzad - a štvrtý ponad ne. In: Aspekt 1/1998, Myslenie žien.

Naposledy upravené:
14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i