Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodová deľba práce

Tlačiť
(Division of labour by gender)

Rozdelenie platenej a neplatenej práce medzi mužmi a ženami v rámci súkromnej a verejnej sféry (pozri aj vzťah verejnej a súkromnej sféry; rodové stereotypy; rodová segregácia profesií). Používajú sa aj výrazy deľba práce na základe rodu, rodovo špecifická, resp. rodovo stereotypná deľba práce.
JF


Zdroje:
A glossary of terms on equality between women and men. The European Commission. www.europrofem.org
Havelková, Hana: Dimenze "gender" ve vztahu soukromé a veřejné sféry. In: Sociologický časopis 1/1995.
Na ceste do Európskej únie. Sprievodkyňa nielen pre ženy. Aspekt, Bratislava 2002.
Nielsen, Joyce McCarl: Sex and Gender in Society: Perspectives on Stratification. Waveland Press Inc., Illinois 1990.


Naposledy upravené:
7. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i