Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Diskriminácia na základe pohlavia - nepriama

Tlačiť
(Sex discrimination indirect)

Stav či situácia, v ktorej sa politika alebo prax javia ako neutrálne vzhľadom na pohlavie, ale v konečnom dôsledku majú negatívny dopad na príslušníkov jedného pohlavia, na proporcionalitu ich príležitostí a privilégií.

Typickým príkladom nepriamej diskriminácie na základe pohlavia napr. na trhu práce je pretrvávajúce nerovnaké odmeňovanie žien za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty, znemožňovanie ich kvalifikačného postupu a vzdelávania, zamedzovanie prístupu k moci a k rozhodovaniu.
Pojem diskriminácia na základe pohlavia (priama i nepriama) sa používa v príbuznom alebo identickom význame ako  diskriminácia na základe rodu (priama i nepriama), bez ohľadu na rôzne kvalitatívne vymedzenie kategórie pohlavia a rodu.
SPZdroje:
A Glossary of Terms on Equality between Women and Men. The European Comission. www.europrofem.org
Gender mainstreaming in practice. UNDP 2001.


Naposledy upravené:
3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i