Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Objektivizácia ženy

Tlačiť
(Objectivisation of women)

Spôsob nazerania na ženu ako na objekt, a nie ako na individuálnu bytosť. Takýto prístup k žene sa vyskytuje napríklad tam, kde sa telo ženy uprednostňuje pred ostatnými prejavmi jej osobnosti, napr. v reklame a médiách, v medziľudských vzťahoch, ako aj v pornografii. Redukovanie na objekt žene neposkytuje priestor na vyjadrenie vlastných potrieb a samej seba ako subjektu, ale núti ju prispôsobovať sa vopred daným kritériám. Dôsledkom môže byť narušenie osobnej identity alebo úsilie za každú cenu vyhovieť vonkajším definíciám, ktoré môže nadobudnúť až patologické formy (napr. bulímia, anorexia a i.).
JF


Zdroje:
Kiczková, Z. a kol.: Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava 2000.
Malý slovník výrazů. Nadace Gender Studies. www.feminismus.cz
Wolf, N.: Mýtus krásy. Aspekt, Bratislava 2000.


Naposledy upravené:
7. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i