Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Ukazovateľ

Tlačiť
(Indicator)

Analytický nástroj na sledovanie pokroku (alebo zaostávania) v dosahovaní vytýčených cieľov; dosiahnutý stav sledovaného procesu.

Nástroj na meranie toho, čo sa v realite zmenilo v porovnaní s tým, čo bolo naplánované, a to v kvalitatívnom, kvantitatívnom i časovom vzťahu. V užšom zmysle označenie kvantitatívneho vyjadrenia úrovne určitej charakteristiky. V súvislosti s rovnosťou príležitostí sa používa na opis kvantitatívnej situácie žien a mužov v rôznych rodových dimenziách.
JF


Zdroje:
Glosarij gendernych terminov. UNIFEM, Kazachstan.
Zoznam štatistík a indikátorov o rodových záležitostiach. Pracovný materiál k workshopu o rodových štatistikách (nepublikované). MSŠR a KVPŽ, Bratislava 16. 11. 1999.


Naposledy upravené:
7. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i