Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Bisexualita

Tlačiť
(Bisexuality)

Sexuálna náklonnosť k ľuďom obidvoch pohlaví.

Freudova psychoanalytická koncepcia považovala bisexualitu za univerzálnu dispozíciu, ktorá je vlastná každému indivíduu po narodení. Súčasné politiky politických subjektov.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1&vid=115">identity ju často vyčleňujú ako samostatnú sexuálnu orientáciu. Podľa teoretičky Marjorie Garber však bisexualita skôr spochybňuje jednoduché binárne opozície heterosexuality a homosexuality, nie je fixnou identitou a poukazuje na transformácie sexuality ako takej.
ĽK


Zdroje:
Garber, M.: Vice versa: Bisexuality and the eroticism of everyday life. Simon and Schuster, New York 1995.
Wallace-Lorencová, V.: Znovuobjavenie bisexuality. In: Aspekt 2/2000 – 1/2001, Patriarchát.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i