Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Plánované rodičovstvo

Tlačiť
(Planned parenthood)

Regulácia počtu pôrodov v rodine. Časť celkovej reprodukčnej činnosti. Je súčasťou reprodukčného zdravia, ktoré zahŕňa uspokojujúci sexuálny život, schopnosť reprodukovať sa a slobodu rozhodnúť sa, kedy a ako často tak učiniť.

Základným princípom, od ktorého sa plánované rodičovstvo odvíja, je informovaná a slobodná voľba. Demografické ciele spoločenstva nemajú ovplyvňovať vykonávanie služieb plánovaného rodičovstva, hoci „kontrola pôrodnosti“ vždy podlieha aktuálnym politickým vplyvom. Za posledných tridsať rokov vzrástla dostupnosť bezpečnejších antikoncepčných metód, čím sa pre jednotlivcov zvýšila možnosť robiť zodpovedné rozhodnutia ohľadne reprodukcie (pozri reprodukčné zdravie).
Feministické teórie konštatovali, že spojenie sexuálnej aktivity s reprodukciou, podriadené ideologizovanému chápaniu materstva, do značnej miery obmedzovalo aktivity žien vo verejnej sfére. Oddelenie sexuality a reprodukcie (v dôsledku účinnejších antikoncepčných metód) má teda aj ďalekosiahle dôsledky pre rovnosť príležitostí žien a mužov. 
Až v poslednom desaťročí sa dá hovoriť o rešpektovaní základných ľudských práv, okrem iného aj práva slobodne regulovať svoju plodnosť, plánovať svoje rodičovstvo.
Ďalšie informácie na webovej stránke Slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo: http://www.rodicovstvo.sk
BK, red.


Zdroje:
Kliment, M. - Cupaník, V.: Reprodukčné práva občianok a občanov Slovenska v kontexte záverov káhirskej konferencie OSN o populácii a rozvoji. In: Cviková, J. – Juráňová, J. (ed.): Možnosť voľby. Aspekty práv a zodpovednosti. Bratislava, Aspekt 2001.
Na ceste do Európskej únie. Sprievodkyňa nielen pre ženy. Aspekt, Bratislava 2002.
Kliment, M. - Cupaník, V.: Poľská skúsenosť a situácia v oblasti reprodukčných práv na Slovensku.
http://home.nextra.sk/sspprv/intex.html, 2002.
Zátopek, P.: Problematika plánovaného rodičovstva v sieti služieb na Slovensku. In: Empatia 2/1997, CPPS a SSPRVR, Bratislava.
http://members.fortunecity.com/secularletters/planvan_rodic.html, 2002.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i