Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Sexuálne zdravie

Tlačiť
(Sexual health)

Súhrn telesných, rozumových a spoločenských stránok človeka ako sexuálnej bytosti, ktoré obohacujú osobnosť, zlepšujú vzťahy k ľuďom a rozvíjajú citový život. (Definícia Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 1974.) Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo (IPPF) definuje sexuálne zdravie ako súčasť širšieho reprodukčného zdravia (1995).

Oblasť sexuality a zdravia má aj politickú dimenziu, najmä v súvislosti s otázkou interrupcií a sexuálnej výchovy, ktoré sú častým predmetom politických sporov.
V kontexte sexuálneho zdravia sa hovorí o prvom a druhom pláne. Prvý plán zahŕňa medicínske a právne aspekty, druhý plán tvoria osobné, osobnostné, sociálne a kultúrne dimenzie sexuality. Toto rozlišovanie vyjadruje odlišnosť medicínskeho a nemedicínskeho prístupu k oblasti sexuality, nestanovuje prioritu.
BK


Zdroje:
Bianchi, G.: Sexuálne zdravie ako kultúrny, sociálny a politický jav. KVSBK SAV 2000.
www.who.int


Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i