Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Bisexualita

Tlačiť
(Bisexuality)

Sexuálna náklonnosť k ľuďom obidvoch pohlaví.

Freudova psychoanalytická koncepcia považovala bisexualitu za univerzálnu dispozíciu, ktorá je vlastná každému indivíduu po narodení. Súčasné politiky identity ju často vyčleňujú ako samostatnú sexuálnu orientáciu. Podľa teoretičky Marjorie Garber však bisexualita skôr spochybňuje jednoduché binárne opozície heterosexuality a homosexuality, nie je fixnou identitou a poukazuje na transformácie sexuality ako takej.
ĽK


Zdroje:
Garber, M.: Vice versa: Bisexuality and the eroticism of everyday life. Simon and Schuster, New York 1995.
Wallace-Lorencová, V.: Znovuobjavenie bisexuality. In: Aspekt 2/2000 – 1/2001, Patriarchát.


Naposledy upravené:
14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i