Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Preferenčné zaobchádzanie

Tlačiť
(Preferential treatment)

Také zaobchádzanie s jednotlivcom alebo skupinou jednotlivcov, vďaka ktorému preferovaný jednotlivec alebo skupina bude mať lepší prístup k právam, výhodám, príležitostiam a postaveniu ako iní jednotlivci či skupiny. Môže sa použiť pozitívne, pokiaľ zahŕňa podpornú akciu zameranú na elimináciu predchádzajúcej diskriminačnej praxe, alebo negatívne, keď sa zameriava na udržanie rozdielov alebo výhod jednotlivca alebo skupiny oproti iným jednotlivcom či skupinám.
JF


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. Kazachstan UNIFEM, (damira.santbareva@undp.org)
Bacchi, C. L.: The politics of Affirmative Action: "Women", Equality and Category Politics. Sage, Londýn 1996.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i