Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Otcovská dovolenka

Tlačiť
(Paternity leave)

Individuálne právo zamestnanca na prerušenie zamestnania, poskytované v súvislosti s narodením dieťaťa.Účelom otcovskej dovolenky je pomôcť matkám v zotavení sa v období po pôrode, starať sa o novo narodené dieťa aj ďalšie deti a postarať sa o rôzne administratívne úkony súvisiace s narodením dieťaťa. Podľa niektorých výskumov otcovská dovolenka po narodení dieťaťa zvyšuje angažovanie sa otcov v ďalšej starostlivosti o deti, a tak podporuje spravodlivejšiu deľbu práce v domácnosti a rodovú rovnosť v rodine.

Na rozdiel od materskej dovolenky Medzinárodná organizácia práce neformuluje minimálne požiadavky na otcovskú dovolenku.

Otcovská dovolenka je nástrojom rodinnej politiky, ktorý sa používa vo zvyšujúcej sa miere. Na Slovensku otcovská dovolenka neexistuje – v roku 2014 mohli otcovia čerpať len jeden deň náhradného voľna pri narodení dieťaťa. Najdlhšiu otcovskú dovolenku poskytujú Fínsko (54 dní, 80 % náhrada mzdy), Island (90 po sebe nasledujúcich dní, 80% náhrada mzdy až po stanovenú najvyššiu čiastku) a Slovinsko (90 po sebe nasledujúcich dní, 80% náhrada mzdy počas prvých 15 dní dovolenky, potom peňažný príspevok v rovnakej výške pre všetkých poberateľov).

 

DG, JF Zdroje:

Addati, Laura – Cassirer, Naomi – Gilchrist, Katherine: Maternity and paternity at work. Law and practice across the world. International Labour Office, Geneva 2014.Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i