Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Ženská sieť

Tlačiť
(Women network)

Sieť interpersonálnych kontaktov či vzťahov medzi reprezentantkami subjektov a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú otázkami relevantnými najmä z hľadiska žien (ich postavenia, ľudských práv a ď.) za účelom vzájomnej ľudskej, odbornej a profesionálnej podpory, obohatenia a rastu. Cieľom je výmena konkrétnych informácií, vedomostí, skúseností a zdrojov.

Ženská sieť je spravidla odozvou na výraznú potrebu žien vytvárať podporné siete; príčinou tejto potreby je predovšetkým nižšia spoločenská a verejná participácia žien, ich sťažený či obmedzený prístup k formálnej komunikácii a k informáciám. Ženská sieť môže byť charakterizovaná ako skupina osôb ženského pohlavia, ktorá organizovane a kontinuálne komunikuje, aby napĺňala potrebu podpory, uznania, zdieľania, ako aj otvoreného prezentovania a konfrontácie príbuzných problémov, rozšírila spoločenské kontakty. Cieľom ženskej siete sú aktivity zamerané na identifikáciu spoločných problémov, návrhy spôsobov ich riešenia, dosahovanie synergického efektu, zjednodušenie prístupu k zdrojom, vplyvu, moci, čiže ide o ciele, ktoré možno zaradiť medzi utilitárne a pragmatické.
Na Slovensku sa ženská sieť formuje postupne z niektorých mimovládnych organizácií, ktoré majú spoločné východiská a ciele. Príkladom môžu byť koalície mimovládnych organizácií Možnosť voľby (problematika reprodukčných, sexuálnych a politických práv žien), Piata žena (problematika súvisiaca s násilím na ženách), Ženská loby na Slovensku (lobing za práva žien na úrovni národnej a EÚ) a ď. Vzhľadom na absenciu politického ženského hnutia v poslednej tretine 20. storočia sa však ženská sieť na Slovensku (podobne ako aj v ostatných postkomunistických krajinách) vytvára len pomaly.
SP


Zdroje:
www.genderonline.cz
Tematické čísla feministického kultúrneho časopisu Aspekt v rokoch 1993 – 2004.


Naposledy upravené:
pondelok 20. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i