Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodová zmluva

Tlačiť
(Gender contract)

Súbor implicitných alebo explicitných pravidiel, ktoré sa týkajú rodových vzťahov a ktoré pripisujú ženám a mužom rôznu prácu a hodnotu, rôzne zodpovednosti a povinnosti. Sú to teda pravidlá, ktoré sa uplatňujú a vymáhajú v každodennom živote a ktoré môžu v rôznych sférach života znevýhodňovať, resp. zvýhodňovať niektoré z pohlaví. (Pozri aj sexuálna zmluva.)

Definuje sa na kultúrnej úrovni v podobe spoločenských noriem a hodnôt, na inštitucionálnej úrovni v rámci vzdelávacieho, pracovného, výchovného alebo iného systému, ako aj na úrovni socializačných procesov, a to najmä v rámci rodiny.
Rodová zmluva je nepísaná „dohoda“, regulujúca vzťahy medzi mužmi a ženami, ktorej reálna podoba je historicky a geograficky premenlivá. Prejavy rodovej zmluvy nadobúdajú rôzne podoby - od formálneho vylúčenia mužov alebo žien z niektorých sfér sociálneho života až po latentné formy ich vylúčenia z niektorých sociálnych aktivít či pozícií. Termín vznikol na základe teórie rodových rolí.
JF, SP


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. UNIFEM, Kazachstan.
www.genderonline.cz
Na ceste do Európskej únie. Sprievodkyňa nielen pre ženy. Aspekt, Bratislava 2002.


Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i